27. Uluslararası Panorama Konferansı İstanbul’da Gerçekleşecek

Uluslararası Panorama Konseyi (IPC)’nin 2016 yılında Macaristan’da ve 2017 yılında ABD’de düzenlediği konferanslarda birçok ülke ile birlikte Uluslararası Panorama Konferansı’na ev sahipliği için aday olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 29 Eylül–1 Ekim 2017 tarihleri arasında New York’ta düzenlenen 26. Uluslararası Panorama Konferansı’nda oy birliği ile “IPC Yerel Ortağı” seçildi. Alınan karar gereği, 27. Uluslararası Panorama Konferansı İBB Kültür A.Ş.’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

1992’de kurulmuş olan Uluslararası Panorama Konseyi (IPC), tarihi mirasın ve 19. yüzyıldan ve 20. yüzyılın başından kalma mevcut birkaç miras panoramanın korunmasını ve panorama müzeciliği ile ilgili bilgilerin ve farkındalığın geliştirilmesini destekleyen uluslararası bir panorama uzmanları kuruluşudur. İsviçre hukukuna göre “kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak tanımlanan IPC, kurulduğu günden bu yana dünya çapında yıllık konferanslar düzenliyor. Yıllık IPC konferansları, panorama müzeciliği olgusunun geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini dünya çapında birbirine bağlamayı hedefliyor ve bu doğrultuda panorama uzmanları için küresel bir platform olma özelliği taşıyor. 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek konferansın bu yılki teması “Panoramada Hafıza” olarak belirlendi. Konferansa 30 ülkeden panorama uzmanları, akademisyenler, müzeciler, küratörler ve kültürel miras uzmanlarının katılımı bekleniyor.

Panoramada Hafıza

Panoramanın başlangıcından beri, panoramik temsillerin zaman ve hafıza kavramları ile yakından ilişkili olduğu biliniyor. Tarihi ya da sanatsal olarak panorama, tarihi olaylardan, sözlü anlatılardan ve görsel anlatımlardan beslenen bir eser olarak öne çıkıyor. Konferansın bu yılki oturumlarında uzmanlar, akademisyenler, müzeciler ve küratörler “panorama” bağlamında hafızanın ve tarihi gerçekliğin temsil pratiklerini tartışacaklar. Bu yılki konferansta sunulacak akademik tebliğlerin ve yapılacak konuşmaların eksenini şu sorular oluşturuyor: Panorama ve tarihi gerçeklik birbirlerine ve hafızaya nasıl yansımaktadır? Panoramayı bir hatıra aracı olarak kullanmanın sonuçları nelerdir? Toplu ya da bireysel hafıza panoramanın algılanmasını nasıl etkilemiştir? Hafıza ve anlatım, panoramalar bağlamında birbirlerini nasıl ve ne amaçla biçimlendirmektedir? Konferansın organizasyon ve bilim komiteleri bu soruların dışında kalan diğer konuları ve fikirleri irdeleyen bildiri özetlerini de inceleyecek. Konferansta akademik tebliğ sunmak veya konuşma yapmak isteyen uzmanlar için diğer ayrıntılar şöyle:

 

Akademik Tebliğ Çağrısı: Teslim ve Bildirim Tarihleri

Akademik Tebliğ Çağrısı İlanı: 15 Aralık 2017

Tebliğ Özeti Son Teslim Günü: 31 Ocak 2018

Tebliğ Özeti Kabul Bildirimi: 15 Mart 2018

Tebliğ Özeti Red Bildirimi: 31 Mart 2018